Ерте дамыту топтары (3-5 жас)
(маусым, шілде, тамыз)

Топтағы оқушылар саны-15 адамға дейін

Жұмыс тәртібі (толық күн): 8.30-18.00
толық емес күн: 9.00-13.30 или 13.30-18.00

Апарып жеткізу 27 000 тг (бір бағытта), 54 000 тг (апарып-алып келу)

Бағдарламаның мазмұны:
математика, сөйлеу және қол моторикасын дамыту,
қазақ тілі, ағылышын тілі, қоршаған әлем, валеология,

Қосымша үйірмелер мен секциялар